Topsearch – spesialister på headhunting

Fordi dyktigere mennesker skaper bedre resultater.

Bedre kandidater

Kandidater som rekrutteres på vegne av våre oppdragsgivere er personer som presterer godt i sine roller i dag. De har relevant kompetanse og kan dokumentere topp resultater – det er derfor de blir kontaktet av oss i Topsearch.

Høyere kvalitet

Kontinuerlig kontakt med kandidater og arbeidsgivere i våre nisjer og markeder gjør at vi vet hvem som er hvem der ute. Dermed kan vi gjennom solid metodikk og mer enn 20 års erfaring sikre at de personene som presenteres for våre oppdragsgivere faktisk er så gode som de ser ut til. Motivasjon, formell og praktisk kompetanse, oppnådde resultater, pålitelighet og integrasjon-evne (til ny kultur / arbeidsgiver / marked) vurderes.

Raskere prosess

Topsearch holder kontakt med A-lags-spillere og nettverksbygger i utvalgte nisjer og stillings-kategorier på daglig basis. Det betyr at når et nytt rekrutteringsoppdrag starter så er vi allerede godt i gang med kartlegging av potensielle kandidater. Dette gjør at vi kan presentere kandidater raskere enn andre og det sparer tid og penger.

I Topsearch er vi spesialister på headhunting

Om oss


Topsearch er spesialister på rekruttering til utvalgte stillingskategorier og nisjer i markedet. Siden dag 1 i Topsearch´ historie har vi prioritert identifisering og rekruttering av spesialister innen Salg, Logistikk og Økonomi - og deres ledere. Det er fremdeles den type stillinger vi rekrutterer oftest til etter over 17 år i markedet. Dette gir oss betydelige fortrinn i forhold til våre konkurrenter som ikke har spesialisert seg på samme måte.
I tillegg har Topsearch knyttet til seg kompetanse innen coaching, organisasjonsutvikling, salgstrening og presentasjonsteknikk.


Vi Lover :

Gjennom metodikk, nettverk og leveransesikkerhet - å skape langsiktige verdier for våre kunder.

Vi Garanterer :

Alle kunder og kandidater som jobber med Topsearch blir behandlet med respekt og profesjonalitet.

Kontakt oss gjerne for nærmere dialog!

Kontakt oss

Kontaktinformasjon

Navn E-post Melding Send inn